Gra w HTML?

Wczoraj (25.11.2012) w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja DevFest zorganizowana przez GDG Poznań. Po udziale w części poświęconej aplikacjom webowym stwierdziłem, że warto spróbować się w tworzeniu gier na przeglądarki. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy!

Aktualnie mam pewien pomysł, teraz daje sobie trochę czasu na pozyskanie wiedzy technologicznej. O wszystkim będę się starał pisać tutaj (w miarę na bieżąco) – początkujących programistów gier przeglądarkowych zachęcam do lektury.

14.11.2013: Niestety, przez cały rok nie miałem czasu, aby stworzyć coś godnego opublikowania…

Reklamy

Kamerka jako kontroler… Czemu nie? [Kod w C++]

Już myślałem, że nie pamiętam hasła; dawno mnie tu nie było. Ale spoko, do rzeczy.

Kinect, Move i inne tego typu technologie dotarły pod strzechy. Osobiście nie jestem posiadaczem żadnego z nich, jednak gdy mam okazję, to lubię powygłupiać się przed kamerką i na przykład poudawać, że odbijam piłeczkę ping-pongową. Grałem raz na jakiś czas, nie zastanawiając się jak to do końca działa.

Pewnego popołudnia na jednym z laboratoriów bawiliśmy się biblioteką OpenCV, która to służy do przetwarzania obrazów. Na początku przetwarzanie plików JPG, odszumianie tła, wykrywanie krawędzi obiektów itp – wszystko za pomocą gotowych funkcji okazało się być bardzo prostą sprawą.

Potem przyszedł czas na eksperymenty z przetwarzaniem w locie. Obraz kamerki dostarczany i analizowany klatka po klatce, obrabiany za pomocą tych samych funkcji, które były używane do operacji na obrazkach JPG. Fajna sprawa.

A teraz krótkie pytanie i szybka odpowiedź: Jak zrobić prosty kontroler ruchu? Bardzo łatwo! Mianowicie, bierzemy kawałek jednokolorowego kartonu (taki wielkości kartki A5) i rysujemy na nim dwa dowolne, ale identyczne kształty (można wydrukować i nakleić na karton). W moim przypadku kwadraty. Kontroler gotowy! Teraz czas na nieco bardziej skomplikowaną część softwareową. Najpierw należy pobrać i skonfigurować bibliotekę OpenCV – sporo tutoriali dla różnych systemów operacyjnych znajdziecie w sieci, więc nie będę tutaj opisywał jak to zrobić. Po wszystkim odpalamy ulubiony edytor/IDE/cokolwiek w czym możemy pisać programy w C++ (ponoć C# też się nada, ale osobiście nie próbowałem). I do dzieła!

W dalszej części pominę szczegóły. Może zachęcę Was w ten sposób do czytania dokumentacji ;]

Najpierw podpinamy kamerkę do zmiennej:

CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM(CV_ANY_CAP);

Następnie w nieskończonej pętli (lub skończonej jakimś sygnałem/klawiszem/timeoutem) odczytujemy kolejne klatki przesłane z kamerki:

IplImage* frame = cvQueryFrame(capture);

Teraz za pomocą bibliotecznych funkcji działamy na obiekcie frame – pozbywamy się szumów, niepożądanych małych elementów oraz rysujemy krawędzie znalezionych obiektów. Ja używam do tego funkcji cvErode, cvDilate, cvSmooth i cvCanny. Po wstępnej obróbce otrzymujemy obrazek z wyróżnionymi krawędziami obiektów.
Teraz wypada wyróżnić kontury, które łączą się ze sobą tworząc jakieś wielokąty. Do tego celu używamy funkcji cvFindContours, która odpowiednio wywołana (znów odsyłam do dokumentacji) utworzy listę kształtów na obrazie. Iterując sobie po kształtach szukamy narysowanego przez nas kształtu. Jak go rozpoznać? Tu przychodzi z pomocą statystyka i momenty Hu, o których polecam poczytać na Wikipedii. Generalnie są to wartości jednoznacznie identyfikujące kształt, które nie są czułe na pochylenie i obrót danego kształtu. Słowem – jeśli znamy pierwsze 2 momenty Hu naszego obiektu, to jeśli poprawnie rozpoznamy jego kontury, niezależnie od położenia określimy, że to jest nasz obiekt. Do wyznaczania momentów Hu istnieje funkcja cvGetHuMoments (ładnie opisana w dokumentacji). Ok, wszystko pięknie, mamy rozpoznane milijon obiektów na obrazie, wyznaczone ich momentyHu i inne pierdy, ale nie wiemy jak określić te wartości dla narysowanych przez nas na kartonie figur. Są dwie drogi – pierwsza, zapewne stosowana na UAMie, to liczenie ich ręcznie; druga – przystawienie wzorca tak blisko kamerki, że rozpozna ona tylko jeden obiekt i wypisze jego momenty Hu na konsoli. Wybór należy do Was.
Screenshot mojego dzieła.
Finiszujemy! Teraz wystarczy sprawdzić, czy w danej klatce znaleźliśmy 2 obiekty o zadanym momencie Hu. Jeśli tak, to w dowolny sposób liczymy dla nich jakąś wartość będącą punktem – najlepiej środek ciężkości. Układamy równanie prostej przechodzącej przez owe środki ciężkości (jeśli nie wiesz jak to zrobić, to zmień zainteresowania informatyczne na zbieranie kasztanów). Do jakiejś zmiennej typu zmiennoprzecinkowego podstawiamy wartość współczynnika kierunkowego prostej. Możemy obliczyć arcustangens od tej wartości i w ten sposób otrzymamy kąt nachylenia naszego kontrolera.
Prawda, że proste? Jak doprowadzę do porządku kod mojego programu, to go tutaj dorzucę, aktualnie napawajcie się opisem.
A na koniec kilka Hintów:

  1. Kontroler musi być dość sztywny, żeby był równo oświetlany i niepotrzebnie się nie zaginał.
  2. Obiekty na kontrolerze powinny być proste (kwadraty, koła, trójkąty); co prawda zdarzało się, że rozpoznawanym przez mój system elementem kontrolera był włącznik światła na ścianie lub karton stojący na szafie, ale i to można łatwo obejść definiując minimalny rozmiar obiektu.
  3. Kontroler powinien mieć duży kontrast – najlepiej czarne obiekty na białym tle.
  4. Nie ma złotego środka na określenie parametrów metod odszumiających obrazek. Trzeba działać metodą odkrywkową.
  5. Moje rozwiązanie nie jest doskonałe i potrafi być zależne od ilości światła padającego na kontroler 😦
  6. Przy rozpoznawaniu obiektów pod uwagę można brać tylko pierwszy moment Hu lub dwa pierwsze.
  7. Należy unikać operatorów równościowych przy porównaniu momentu Hu oczekiwanego z momentem Hu obiektu. Najlepiej założyć sobie margines błędu rzędu 0.01 i sprawdzać, czy różnica między bieżącym momentem Hu a danym jest mniejsza od 0.01 i wtedy zaklasyfikować obiekt jako rozpoznany.
  8. Warto zdefiniować przed pętlą dwa liczniki – ilość ramek rozpoznanych i ilość wszystkich ramek. W ten sposób możemy po wyjściu z pętli określić jaka część klatek została prawidłowo rozpoznana. Jeśli wynik sięgnie 30% to jest dobrze, 50% – wybitnie, 70% – tyle wyciąga Move produkowany przez pewną znaną japońską firmę. Moje wyniki po kilku optymalizacjach dotarły do 65%, więcej nie dałem rady.

To tyle, życzę powodzenia.

Kod w C++ dla leniwych:

#include <opencv/cv.h>
#include <opencv/highgui.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <sys/time.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define OBJB1 0.1665 // pierwszy
#define OBJB2 0.0004 // drugi
#define OBJB3 0.0001 // trzeci moment Hu dla kwadratu

using namespace std;

int main(int argc, const char* argv[]) {

	CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM(0);

	cvNamedWindow("afterEffects", CV_WINDOW_AUTOSIZE);

	CvScalar colorB = CV_RGB( 0, 255, 0 );

	int minimalnaWielkosc = 10000, pole = 0;
	float iloraz = 1;

	while (1) {

		IplImage* frame = cvQueryFrame(capture);

		frame = ContrastBrightness(frame, 70, 40);

		minimalnaWielkosc = (640 / 12) * (480 / 12);

		IplImage *kopia = cvCreateImage(cvSize(640, 480), IPL_DEPTH_8U, 1);

		cvFlip(frame, frame, 2);

		cvCvtColor(frame, kopia, CV_RGB2GRAY);

		cvSmooth(kopia, kopia, CV_GAUSSIAN, 11, 11, 2, 2);
		cvCanny(kopia, kopia, 10, 60, 3);

		CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0);
		CvSeq* contour = 0;
		cvFindContours(kopia, storage, &contour, sizeof(CvContour),
				CV_RETR_CCOMP, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);

		bool elem1 = 0;
		int rX1 = 0, rY1 = 0;

		for (int i = 0; contour != 0; contour = contour->h_next, i++) {

			static CvMoments* moments = new CvMoments();
			cvMoments(contour, moments);
			static CvHuMoments* huMoments = new CvHuMoments();
			cvGetHuMoments(moments, huMoments);

			CvRect r = cvBoundingRect(contour, 1);

			iloraz = (float) (abs(r.width - r.height))
					/ (float) max(r.width, r.height);

			pole = r.width * r.height;

			if ((pole > minimalnaWielkosc) && (iloraz < 0.4)
					&& (abs(huMoments->hu1 - OBJB1) < 0.5)
					&& (abs(huMoments->hu2 - OBJB2) < 0.005)) { // kwadrat

				cvDrawContours(frame, contour, colorB, colorB, CV_FILLED);

				if (elem1 == 0) {

					elem1 = 1;
					rX1 = r.x;
					rY1 = r.y;

				}

				if ((elem1 == 1)
						&& ((abs(rY1 - r.y) > 50) || ((abs(rX1 - r.x) > 50)))) {

					double a = ((double) (rY1 - r.y)) / ((double) (rX1 - r.x));
					a = atan(a);
					std::cout << a * 180 / 3.14 << endl;

					sendAngle(a*1.3); // zaimplementuj funkcje wysyłającą wartość do jakiegoś urządzenia/pliku/po sieci/...

					elem1 = 0;

				}

			}

			cvReleaseMemStorage(&storage);

		}

		cvShowImage("afterEffects", frame);

		cvReleaseImage(&kopia);
		cvReleaseImage(&frame);

		if ((cvWaitKey(10) & 255) == 27) { // Wciśnięcie ESC kończy działanie programu

			break;

		}

	}

	cvReleaseCapture(&capture);
	cvDestroyWindow("mywindow");
	cvDestroyWindow("afrerEffects");

	return 0;
}

Największa klika w grafie

Projekt z Optymalizacji Kombinatorycznej. NP-trudny; z optymalnym rozwiązaniem ciężko. Pomysłów sporo, złożoności różne, nie zawsze adekwatne do jakości rozwiązań. Wybór padł na najszybszy. Trafnie – łatwa implementacja, czasy poszukiwań króciutki, wyniki powyżej 60% optymalnych rozwiązań, w wielu przypadkach optymalne. Może kiedyś się przyda, więc piszę jak to działa. Żeby nie pisać od nowa, cytuję fragment pracy (całej zamieścić nie mogę).

Etap I – sortowanie
Pierwszy etap działania algorytmu to sortowanie wektora zawierającego opisy wierzchołków.
Wektor sortowany jest malejąco, kluczem sortowania jest natomiast stopień wierzchołka.
Celem sortowania jest ustalenie, który wierzchołek ma największy stopień, ponieważ będzie to
najlepszy kandydat na „podstawę”, od której zaczniemy budowanie kliki. Wynika to z naszego
założenia, że im więcej krawędzi prowadzi do tego wierzchołka (czyli im większy jego stopień),
tym większe prawdopodobieństwo, że to na nim opiera się największa klika istniejąca w grafie
(ponieważ ma najwięcej sąsiadów).

Etap II – rozbudowa kliki
Mając wybrany wierzchołek o najwyższym stopniu przystępujemy do budowy kliki. Umieszczamy
go w nowej strukturze danych (w naszym przypadku wektorze, choć lista jednokierunkowa też
byłaby dobrym pomysłem).
Kolejno sprawdzamy elementy znajdujące się w posortowanym wektorze dalej, niż wybrany
wcześniej wierzchołek. Jeśli wierzchołek jest sąsiadem wierzchołka, na którym budujemy klikę, to
powiększamy ją o nowy wierzchołek i przechodzimy do kolejnego. Jeśli nie jest sąsiadem
„podstawy” to po prostu przechodzimy dalej.
Dodając kolejne wierzchołki postępujemy podobnie, z tym, że dodajemy je do kliki wtedy i tylko
wtedy, gdy są one sąsiadami wszystkich wierzchołków znajdujących się już w klice. Czynność
powtarzamy do czasu „zużycia” wszystkich wierzchołków.
Przy dodawaniu nie są brane pod uwagę wierzchołki, których stopień jest mniejszy od rozmiaru
aktualnie znalezionej kliki (ponieważ nie ma szans, by miały wspólną krawędź z wszystkimi
znajdującymi się już w klice).

Łatwo zauważyć kwadratową złożoność algorytmu. Jeśli ktoś byłby chętny, gotów jestem udostępnić fragmenty kodów w C++ oraz wyniki przeprowadzonych testów efektywnościowych.

O wyższości NetBeans nad Eclipse

Tak, to znowu ja (szczerze, spodziewał się ktoś innej osoby?). Chciałbym wyrzucić swoje żale dotyczące najpopularniejszego wśród Linuksowców IDE jakim jest Eclipse.

Jestem świeżo po instalacji nowego systemu (Ubuntu, bo jakby inaczej) i zbieram się do kupy. Dość wolno. Wczoraj stwierdziłem, że zbliża się kolejny semestr studiów, parę projektów będzie (nie tylko tych związanych z zaliczaniem zajęć) i zainstalowałem sprawdzonego i polecanego Eclipse. Ok, jest fajno, 200MB paczek z apt-get ściągniętych, zainstalowanych, otwieram Eclipsa, wszystko ładnie pięknie. Domyślna perspektywa to Java, zatem szybkie System.out.println( „Hello World” ); – działa, jest fajnie. Ale z uwagi na to, że więcej tworzę w C++ dorzuciłem moduł od tego, przełączyłem perspektywę, no i się zaczęło…

Milijon komunikatów o błędach, brakowało paczek, errorlog rósł szybciej od wszechświata i zanim napisałem tutaj Hello World, ważył chyba z 5 MB. Ok, przeinstalowałem z poziomu Eclipse wszystkie dodatki – to samo. Ściągnąłem paczki ręcznie, doinstalowałem. Trochę się poprawiło, ale losowo pojawiające się okienka z błędami mnie nieco wkurzały. Przekopałem pół google’a, próbowałem wszystkiego, co znalazłem. Dupa.

Z całego rozgoryczenia i zdenerwowania wywaliłem całego Eclipse na zbity interfejs. Odpaliłem Synaptica, wpisałem w wyszukiwarkę „IDE”. I w oczy rzucił mi się NetBeans. Nazwę słyszałem, spytałem Google’a o opinię. Dużo pozytywów, mało problemów. Pobrałem, zainstalowałem, śmiga wszystko! Działa rewelacyjnie, szybko jak na taki kombajn, rewelacyjnie podpowiada kod, zbratał się z Projektantem Qt4. Żyć, nie umierać. Polecam!

Yeah!

Udało się, recenzja „Czystego Kodu” nagrodzona przez Helion! 😉 Miłego dnia!

Czysty Kod – Recenzja

Około dwóch tygodni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem książki „Czysty Kod” pióra Roberta C. Martina. Nie żałuję.

Parę lat temu, widząc moje podarte, zniszczone i zabazgrane przeróżnymi malunkami zeszyty, moja mama powtarzała „Kornel, jak Ty możesz pokazać coś takiego nauczycielowi?! Przecież to zeszyt najlepiej świadczy o uczniu!”. Miała rację. Niedbale prowadzony zeszyt doskonale odzwierciedlał moje „luźne” i bałaganiarskie podejście do życia. Na szczęście pod okiem mamy wyrosłem na dobrego (?) człowieka, który z dnia na dzień coraz bardziej ceni sobie porządek w każdym aspekcie życia. Jednym z takich aspektów jest programowanie. Kiedyś mój kod był okropny – zero wcięć, pochodzące z kosmicznych odpadów nazwy zmiennych i 20-parametrowe funkcje mierzone w dziesiątkach linijek kodu. Jednak z biegiem czasu mój stosunek do czystości kodu poprawiał się. Pojawiły się wcięcia, wykształciłem własny styl formatowania kodu, mogłem być z siebie dumny. Aż pewnego pięknego dnia otrzymałem od kolegi fragment kodu jego programu. Oniemiałem! Wszystko było przejrzyste, niczym w kolorowej książeczce dla małych dzieci; tworzyło spójną całość jak najlepsze powieści. a czytanie kodu przypominało bardziej słuchanie opowiadania, niż zabawę w kompilator… Oczywiście spytałem „Stary, gdzie się tego nauczyłeś?”. Po krótkiej rozmowie kupiłem tę samą książkę.

Czytając pierwsze kilka stron byłem znudzony, powtarzałem sobie w myślach „To już wiem, przecież tak robię”. Nazywanie zmiennych i funkcji było dla mnie sprawą oczywistą, ale przebijając się przez kolejne linie natknąłem się na ciekawe sformułowanie: „Czytelny kod nie wymaga komentarzy”. Pierwsza myśl – to głupie, ale szybko skonfrontowałem stwierdzenie z kodem kolegi – kurcze, to całkiem fajna sprawa.

Dobra, dość części fabularnej – czas na nieco bardziej rzeczową część recenzji…

Książka moim zdaniem świetna, jak dla mnie idealna. Ale ma jedną wadę – nie nadaje się dla początkujących. Błędy, które popełniałem (i nadal popełniam) zostały mi wytknięte perfekcyjnie, po prostu podane na tacy; jednak początkujący programista tej tacy ma prawo nie zauważyć. Ale w ten sposób „Czysty Kod” jest napisany – nie instruuje jak kod pisać należy, a pokazuje jak nie wolno tego robić.

Przykłady w książce są dobrane bardzo dobrze – dobitnie pokazują, jaką drogą iść nie należy. Autorzy kodów są (może nie wprost) wręcz wyśmiewani przez wujka Boba.  Z czasem coraz częściej wychwytywałem „brzydkie” fragmenty kodu w listingach nie zagłębiając się w komentarze Martina – co dowodzi, że książka ta potrafi zmienić spojrzenie programisty na jego pracę. (Ostatnio dostrzegłem nawet niepotrzebne zawiłości kodu w którejś z książek B. Eckela – który jak dotąd był moim programistycznym guru.)

Bardzo spodobał mi się fakt, że kody zamieszczone w listingach były napisane w Javie – moim zdaniem jest to język, który łatwo może zrozumieć każdy programista — niezależnie od tego, w czym sam pisze.

Gdyby Martin zadbał choć trochę o tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z pisaniem programów książka ta mogłaby być lekturą obowiązkową dla każdego, kto ma zamiar zetknąć się z programowaniem. A z uwagi na to pominięcie, tylko osoby, które już coś napisać potrafią mają obowiązek zapoznać się bliżej z „Czystym Kodem”. Panie i panowie, programistki i programiści – polecam!

Menu na szybko?

Tworząc strony i nie korzystając z gotowych narzędzi (nie zawsze się to opłaca) zawsze albo i jeszcze częściej musiałem tworzyć na nich menu nawigacyjne. Momentami denerwowało mnie pisanie wiecznie powtarzającej się mantry

<a href="...

Póki menu było generowane w miarę dynamicznie, to problemu nie było – jakaś pętelka i jazda. Gorzej, gdy menu trzeba było składać ręcznie lub co gorsza część z pętelki, część ręcznie! Pisząc ostatni skrypt postanowiłem sobie nieco zautomatyzować ten proces i stworzyć malutką klasę pozwalającą mi uniknąć tego zamieszania. Jak to działa?

Dołączamy sobie klasę do pliku, w którym tworzymy menu, tworzymy nowy obiekt będący, egzemplarzem klasy i dodajemy elementy. Kod ma się mniej więcej tak:

<?php

include_once( 'menu.class.php' );

$myMenu = new Menu();

$myMenu -> addItemToMenu( "Linux.pl", "http://linux.pl" );
$myMenu -> addItemToMenu( "PHP.pl", "http://php.pl" );
$myMenu -> addItemToMenu( "Wordpress", "http://wordpress.com" );

$myMenu -> showMenu();

?>

Wynikiem tego kodu jest coś takiego:

Linux.pl
PHP.pl
WordPress

Korzystając z dodatkowych metod możemy zmienić ciąg znaków oddzielający kolejne elementy menu (i stworzyć dzięki temu ładną listę) oraz zmienić klasę CSS dla wypisywanych linków. Plik z klasą Menu do pobrania tutaj.

public function __construct()

Czyli zabawę czas zacząć!  Po małych kłopotach i kilkunastu porzuconych pomysłach w reszcie mam działającego bloga. Trochę się nad tym napociłem, ale po kolei…

Wakacje zbliżają się ku końcowi; zupełnie jak w czasach gimnazjum / liceum spędziłem je zupełnie bezproduktywnie. Około tygodnia temu stwierdziłem „Stary, tak nie może być!” i umyśliłem, że założę bloga… Na początku był ambitny plan reaktywacji starego systemu blogowego domowej roboty – ambicji zabrakło. Kod napisałem chyba sto lat temu i nie umiałem się w nim połapać; poprawiłem pierwsze 3 pliki i twierdząc, że to dziurawe i ogólnie źle napisane wpadłem na pomysł stworzenia nowego systemu.

I tak też się stało – 4 dni pracy, kilka tysięcy linii kodu – marzenie! Wszystko ładnie, czytelnie, przejrzyście; możliwość pisania addons’ów; całkiem ładnie się to prezentowało, ale tylko na localhoście… Próba przeniesienia na serwer zewnętrzny zakończona fiaskiem – powód: serwer nie przepadał za .htaccess! Nie, tyle namęczyłem się z ładnymi URL’ami, że poszukam innego serwera. Znalazłem kilka, każdym się rozczarowałem… Jeden z usługodawców (nie będę wymieniał nazw, nie jestem aż tak wredny) nie miarkował się z wgryzającymi się w kod reklamami. Następny poskąpił mi miejsca w bazie danych. U kolejnego 1 Mb plików uploadowałem na serwer 30 minut! Pozostałych – lepiej nie komentować. Zacząłem szukać płatnego konta hostingowego, ale niestety ograniczył mnie mój skromny studencki budżet nadszarpnięty przez niedawne zakupy w Helionie. I tak odpadały kolejne pomysły, nadzieja na sukces malała z każdą chwilą – ale jest! Mam WordPress’a! Może niekoniecznie po mojej myśli, bo mój skrypt marnuje się na localhoscie, ale czuje się spełniony ;]

W planach mam opublikowanie kodu napisanego przeze mnie skryptu, ale jeszcze nie wiem kiedy i jak to zrobię. Proszę o cierpliwość 😉

Reklamy